Risicomanagement en planning

We helpen uw organisatie risico's beter te beheersen en meer transparantie te creëren door het verbeteren van de planning

 

Contractmanagement en auditing

Door contractmanagement en auditing helpen we u uw contracten en contractresultaten te verbeteren.

Detachering

We doen dit werk niet alleen met ons eigen team, maar we kunnen u ook helpen met het vervullen van een (tijdelijke) functie binnen Projectbeheersing en Finance & Control


Wie we zijn en wat we doen

Wij zijn expert op het gebied van projectbeheersing. Wij ondersteunen daarnaast organisaties in de uitvoering van de financiële functie. Dit alles bij toonaangevende organisaties.  

 

Dankzij ons uitgebreide netwerk, ervaring en opgedane vakkennis zijn wij, vanuit Bright Professionals, tevens een volwaardige partner in het vinden van de juiste mensen op het vlak van Finance & Control voor uw organisatie. 

 

Dit alles doen wij op de 'Bright' manier: Complexe zaken helder en duidelijk maken in begrijpelijke taal.

Risicomanagement

Risicomanagement is inmiddels een vast en noodzakelijk onderdeel geworden van het beleid van vrijwel iedere onderneming. In de huidige economie en cultuur is het beheersen van risico’s onvermijdelijk.  Graag gaan we hierover met u het gesprek aan, maar hieronder vindt u alvast een aantal opties waarover we het dan hebben:

 

  • De implementatie van risicomanagement;
  • Het opstellen van een risicobeleid; 
  • Het trainen en begeleiden van management; 
  • Het inrichten en uitvoeren van risicoanalyses. 

Planningsmanagement

Probabilistisch Plannen is een planningsmethode waarin de risico’s (bijzondere gebeurtenissen), normale onzekerheden en eventueel scenario’s in de planning zijn opgenomen. Bij een probabilistische planning wordt de haalbaarheid van de planning inzichtelijk gemaakt na het uitvoeren van een Monte Carlo simulatie op de planning. Doel hiervan is een betrouwbare en haalbare tijdsplanning te kunnen presenteren.

 

Een ander belangrijk aspect is de impact van de op tijd gekwantificeerde risico’s te bepalen. Dit is namelijk weer belangrijke stuurinformatie voor de project-/contractmanager. Voor wie is een probabilistische planning bedoeld?

  • Het Projectteam: het projectteam weet op basis van een probabilistische planning op welke projectonderdelen zij vooral moeten sturen om op tijd klaar te zijn. En om veranderingen in de tijdsafspraken te bespreken met opdrachtgever of externe stakeholders.
  • De Opdrachtgever: de opdrachtgever gebruikt een  probabilistische planning om goed geïnformeerd te zijn over de voortgang van een project en om besluiten te kunnen nemen over veranderingen in tijd.
  • De Omgeving / externe stakeholders: om project en omgeving qua planning op elkaar te kunnen afstemmen.

Contractmanagement

Contractmanagement zorgt ervoor dat afspraken met uw leveranciers duidelijk, transparant en controleerbaar zijn en dat hier actief op wordt gestuurd. Dit geldt niet alleen op het moment dat het contract wordt opgesteld, maar gedurende de hele looptijd van de contractuele samenwerking. Het doel van contractmanagement is het borgen van de kwaliteit van dienstverlening aan uw organisatie. Het zorgt ervoor dat uw interne en externe klanten ontvangen wat zij nodig hebben. Contractmanagement draagt hiermee bij aan risicobeheersing en het behalen van het gewenste bedrijfsresultaat.

 

Bij Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB), toont de opdrachtnemer aan - en toetst de opdrachtgever - of hij voldoet aan de eisen in de overeenkomst. De opdrachtgever gebruikt daarbij interactie, toetsing en interventie. SCB zorgt voor meer inzage en kwaliteit tijdens de ontwerp- en realisatiefase bij geïntegreerde contracten. De opdrachtgever geeft opdrachtnemers de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat aan het contract wordt voldaan. De opdrachtnemer bewaakt de kwaliteit van het geleverde product met het kwaliteitsmanagementsysteem en toont aan dat ze aan de eisen van de opdrachtgever voldoet.

 

Meer weten of behoefte aan ondersteuning bij de inrichting of uitvoering van contractmanagement of SCB? Neem contact met ons op.

 

Auditing

Een managementsysteem is een samenhangende set van praktische afspraken die ervoor zorgen dat iedereen in de organisatie datgene doet wat nodig is om de strategie, doelstellingen en prestaties te realiseren. Daarom heeft elke organisatie een vorm van een managementsysteem (meestal aangeduid als ‘de bedrijfsvoering’), hoe informeel ook. Voor aandachtsgebieden die belangrijk zijn voor bepaalde stakeholders van een organisatie (zoals klanten, overheden, eigen werknemers), zijn delen van het managementsysteem steeds vaker geformaliseerd. Dat wil zeggen dat ze voldoen aan eisen die in normen zijn vastgelegd. (Bron: NEN.nl). 

 

Bright is gespecialiseerd in het uitvoeren van contractaudits. We hebben ervaring in de rol van auditor en lead-auditor. Meer weten of behoefte aan ondersteuning bij de inrichting of uitvoering van contractmanagement of SCB? Neem contact op met ons.

Detachering

Wij werken binnen de vakgebieden Risico- en Projectmanagement, Finance en Control. Vanuit Bright Professionals bemiddelen we bij het vervullen van (tijdelijke) vacatures. Wij bieden u een groot netwerk met mensen waar we vertrouwen in hebben en waarvan we weten dat ze goed bij uw organisatie passen. Dit kunnen mensen zijn voor een vacature of op tijdelijke basis, via detachering of het bemiddelen van ZZP-ers. Ben je juist, als ZZP-er op zoek naar een nieuwe opdracht of als werknemer naar een nieuwe werkkring? Aarzel niet en neem contact met ons op via info@brightbs.nl of kijk voor meer informatie op de Bright Professionals pagina. 

Greep uit onze opdrachtgevers

Contact

Bright Business Support

Oostperkweg 19

4332 SB Middelburg

E-mail: info@brightbs.nl

Tedros: 06-46923822

Danielle: 06-53797617 

Certificering

De NEN 4400-1 norm stelt eisen aan in Nederland gevestigde bureaus die personeel uitlenen en aan (onder)aannemers van werk. De norm focust op een correcte afdracht van belastingen en sociale premies en het voeren van een volledige en correcte administratie. Doel van de norm is het beperken van het risico voor opdrachtgevers op naheffingen en boetes van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en andere overheidsinstanties. De Stichting Normering Arbeid (SNA) heeft Bright Business Support op grond van deze NEN 4400-1 certificering het SNA keurmerk verleend.

Bright. Helder.