Continuering Register Normering Arbeid

De NEN 4400-1 norm stelt eisen aan in Nederland gevestigde bureaus die personeel uitlenen en aan (onder)aannemers van werk. De norm focust op een correcte afdracht van belastingen en sociale premies en het voeren van een volledige en correcte administratie. Doel van de norm is het beperken van het risico voor opdrachtgevers op naheffingen en boetes van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en andere overheidsinstanties.

 

De Stichting Normering Arbeid (SNA) heeft Bright Business Support op grond van deze NEN 4400-1 certificering het SNA keurmerk verleend.