Risicomanagement & planning

Risicomanagement

 

Wij zien dat risicomanagement inmiddels een vast en noodzakelijk onderdeel geworden is van het beleid van vrijwel iedere onderneming. In de huidige economie en cultuur is het beheersen van risico’s onvermijdelijk.  

  

Een korte opsomming van ons werkveld: 

  • implementatie van risicomanagement 
  • opstellen van een risicobeleid 
  • trainen en begeleiden van management 
  • inrichten en uitvoeren van risicoanalyses 

Planning

 

Probabilistisch Plannen is een planningsmethode waarin de risico’s (bijzondere gebeurtenissen), normale onzekerheden en eventueel scenario’s in de planning zijn opgenomen. Bij een probabilistische planning wordt de haalbaarheid van de planning inzichtelijk gemaakt na het uitvoeren van een Monte Carlo simulatie op de planning. Doel hiervan is een betrouwbare en haalbare tijdsplanning te kunnen presenteren.

Een ander belangrijk aspect is de impact van de op tijd gekwantificeerde risico’s te bepalen. Dit is namelijk weer belangrijke stuurinformatie voor de project-/contractmanager.

Voor wie is een probabilistische planning bedoeld?

 

  • Het Projectteam: het projectteam weet op basis van een probabilistische planning op welke projectonderdelen zij vooral moeten sturen om op tijd klaar te zijn. En om veranderingen in de tijdsafspraken te bespreken met opdrachtgever of externe stakeholders.
  • De Opdrachtgever: de opdrachtgever gebruikt een  probabilistische planning om goed geïnformeerd te zijn over de voortgang van een project en om besluiten te kunnen nemen over veranderingen in tijd.
  • De Omgeving / externe stakeholders: om project en omgeving qua planning op elkaar te kunnen afstemmen.

 


Bright Business Support | Oostperkweg 19 | 4332 SB Middelburg