Contractmanagement

Contractmanagement zorgt ervoor dat afspraken met uw leveranciers duidelijk, transparant en controleerbaar zijn en dat hier actief op wordt gestuurd. Dit geldt niet alleen op het moment dat het contract wordt opgesteld, maar gedurende de hele looptijd van de contractuele samenwerking. Het doel van contractmanagement is het borgen van de kwaliteit van dienstverlening aan uw organisatie. Het zorgt ervoor dat uw interne en externe klanten ontvangen wat zij nodig hebben. Contractmanagement draagt hiermee bij aan risicobeheersing en het behalen van het gewenste bedrijfsresultaat.

 

Bij Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB), toont de opdrachtnemer aan en toetst de opdrachtgever of hij voldoet aan de eisen in de overeenkomst. De opdrachtgever gebruikt daarbij interactie, toetsing en interventie. SCB zorgt voor meer inzage en kwaliteit tijdens de ontwerp- en realisatiefase bij geïntegreerde contracten. 

 

 

Opdrachtgever geeft opdrachtnemers de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat aan het contract wordt voldaan. De opdrachtnemer bewaakt de kwaliteit van het geleverde product met het kwaliteitsmanagementsysteem en toont aan dat ze aan de eisen van de opdrachtgever voldoet. Meer weten of behoefte aan ondersteuning bij de inrichting of uitvoering van contractmanagement of SCB? Neem contact met ons op.

 

Bright Business Support | Oostperkweg 19 | 4332 SB Middelburg