Auditing

Een managementsysteem is een samenhangende set van praktische afspraken die ervoor zorgen dat iedereen in de organisatie datgene doet wat nodig is om de strategie, doelstellingen en prestaties te realiseren. Daarom heeft elke organisatie een vorm van een managementsysteem (meestal aangeduid als ‘de bedrijfsvoering’), hoe informeel ook. Voor aandachtsgebieden die belangrijk zijn voor bepaalde stakeholders van een organisatie (zoals klanten, overheden, eigen werknemers), zijn delen van het managementsysteem steeds vaker geformaliseerd. Dat wil zeggen dat ze voldoen aan eisen die in normen zijn vastgelegd. (Bron: NEN.nl). 

 

Bright is gespecialiseerd in het uitvoeren van contractaudits. We hebben ervaring in de rol van auditor en lead-auditor. Meer weten of behoefte aan ondersteuning bij de inrichting of uitvoering van contractmanagement of SCB? Neem contact op met ons.

 

Bright Business Support | Oostperkweg 19 | 4332 SB Middelburg